Standartinė informacija

UAB „Primero Finance"

STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO PASKOLĄ

 

1. Vartojimo paskolos davėjo ir (ar) vartojimo paskolos tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas;

 

Vartojimo paskolos davėjas

Adresas

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas Interneto svetainė;

UAB Primero Finance Buveinės adresas: Laisvės pr. 10A, Vilnius, LT04215

Telefono numeris: +37066611606

El. pašto adresas: info@primero.lt www.primero.lt

Vartojimo paskolos tarpininkai

Adresai

 

UAB Primero Finance vardu veikiančių priklausomų tarpininkų sąrašas:

 • UAB Altero LT, juridinio asmens kodas 304896733, buveinės adresas A. Vienuolio g. 4, LT-01104 Vilnius;
 • UAB Lenders, juridinio asmens kodas 302996838, buveinės adresas J. Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius;
 • UAB LONGO, juridinio asmens kodas 304837699, buveinės adresas Parodų g. 2, Vilnius;
 • UAB BONAUTA, juridinio asmens kodas 304601955, buveinės adresas Maironio g. 6-1, Kaunas;
 • UAB ARKAMIS , juridinio asmens kodas 305196075, buveinės adresas Maironio g. 6-1, Kaunas;
 • UAB RENDITA, juridinio asmens kodas 304229241, buveinės adresas Laisvės g. 3-22, Kretinga;
 • UAB LUTORA, įmonės juridinio asmens kodas 145258650, buveinės adresas Serbentų g. 220, Šiauliai;
 • UAB AUTLOTA, juridinio asmens kodas 305378448, buveinės adresas Viršuliškių g. 97 A, Vilnius;
 • UAB AUTARTA, juridinio asmens kodas 304759916, buveinės adresas Savanorių g. 47-3, Kretinga;
 • UAB KUNIKOV, juridinio asmens kodas 302745202, buveinės adresas Gariūnų 49, Vilnius;
 • UAB IRBRA, juridinio asmens kodas 303347450, buveinės adresas Klaipėdos g. 4, Kretinga;
 • UAB KADO AUTO, įmonės juridinio asmens kodas 305812097, buveinės adresas Sporto g. 50, Marijampolė;
 • UAB LEMASA, juridinio asmens kodas 303310320, buveinės adresas Tilžės g. 49, Klaipėda;
 • MB AUTOREGIS, įmonės juridinio asmens kodas 303247343, buveinės adresas Topolių aklg. 5-30, Kretinga;
 • UAB GINTARAS, įmonės juridinio asmens kodas 151130687, buveinės adresas Sporto g. 50, Marijampolė;
 • MB AUTOSKALA, įmonės juridinio asmens kodas 305558656, buveinės adresas Malūnininkų g. 13, Klaipėda;
 • UAB TECHVEŽA, juridinio asmens kodas 301500805, buveinės adresas Gariūnų g. 49, Vilnius;
 • UAB LASMA MOTORS, įmonės juridinio asmens kodas 305694859, buveinės adresas Lentvario g. 14B, Vilnius;
 • MB LAISVAS LIZINGAS, įmonės juridinio asmens kodas 304398647, buveinės adresas J. Jasinskio g. 12, Vilnius;

2. Vartojimo paskolos pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

 

Vartojimo paskolos paskirtis: Vartojimo kreditas (toliau ― vartojimo paskola, Paskola) 

Vartojimo paskolos paskirtis:

Vartojimo paskola gali būti panaudota tik Paskolos gavėjo pasirinktos transporto priemonės įsigijimui (tikslinė paskola).

Bendra vartojimo kredito suma

Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

9 000.00 EUR

15 000 EUR

Pastaba: Paskolos davėjas nustato Paskolos sumos ir termino limitą kiekvienam Paskolos gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes. Pasirinkus kitokį sutarties terminą ar Paskolos sumą arba atsižvelgiant į Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, vartojimo paskolos sąlygos gali skirtis. 

Lėšų išmokėjimo sąlygos

Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo paskolą

Teisę prašyti Paskolos turi bet kuris Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Paskolą gali gauti tik tie Paskolos gavėjai, kurie internetinėje svetainėje www.primero.lt arba skyriuose, arba per tarpininkus tinkamai pateikė paraišką (prašymą) Paskolai gauti. Paskolos gavėjas gali gauti Paskolą tik tuo atveju, jeigu sudarant Paskolos sutartį Paskolos gavėjo (jo šeimos) vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Paskolos grąžinimo ir palūkanų sumą iš Paskolos trukmės, pagal visus Paskolos gavėjo (jo šeimos) įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Paskolos gavėjo (jo šeimos) tvarių pajamų, išskyrus išimtis pagal atsakingojo skolinimosi nuostatas Paskolos gavėjui vienu metu gali būti suteikiamas tik vienas kreditas. Paskolos davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti Paskolos gavėjo pateiktą paraišką, prašymą dėl papildomos Paskolos sumos ir/ar termino pratęsimo (sutrumpinimo), jeigu Paskolos gavėjas yra pažeidęs bet kurią Paskolos sutarties ar anksčiau su Paskolos davėju sudarytų sandorių sąlygą. Nusprendus suteikti Paskolą, vartojimo kredito sutartis (toliau - Paskolos sutartis, Sutartis) sudaroma pasirašant ją fiziškai arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba patvirtinant kitu būdu, kuris Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo susitarimu prilyginamas sutarties pasirašymui, kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų 11.5 punkte. Paskolos davėjas išmoka Paskolos lėšas į Paskolos gavėjo banko sąskaitą, kuri yra nurodyta Paskolos paraiškos formoje. Paskolos gavėjui pateikus prašymą ir / arba bet kokio transporto priemonės pardavėjo išankstinio apmokėjimo už įsigyjamą transporto priemonę sąskaitą, Paskolos davėjas turi teisę išmokėti Paskolos lėšas į Paskolos gavėjo nurodyto transporto priemonės pardavėjo banko sąskaitą. Paskolos davėjas išmoka Paskolos lėšas į Paskolos gavėjo arba Paskolos gavėjo nurodyto transporto priemonės pardavėjo banko sąskaitą tą pačią dieną, kai Paskolos gavėjas pasirašo Vartojimo paskolos sutartį.

Vartojimo paskolos sutarties trukmė 

84 mėnesinių įmokų.

Paskolos grąžinimo termino limitas yra nustatomas Paskolos davėjo kiekvienam Paskolos gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Paskolų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes. Sutartis galioja iki pilno Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo. 

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka 

Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą bei sumoka palūkanas griežtai laikydamasis Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyto Paskolos grąžinimo grafiko ar Paskolos davėjo išrašytame mokėjimo pranešime pateiktų nurodymų. Paskolos gavėjas turi teisę bet kada šios Sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiką. Įmokos paskirstomos tokia tvarka: 1. Pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos 2. Paskolos gavėjui priskaičiuotos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos; 3. Palūkanos ir Sutarties sudarymo mokestis; 4. Paskolos suma. Priverstinio skolos išieškojimo atveju pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos yra užskaitomos po to, kai yra pilnai grąžintos palūkanos ir Paskolos suma.

 

Bendra vartojimo paskolos suma, kurią Jūs turėsite sumokėti Suteikta vartojimo paskola ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo paskola susijusios Jūsų išlaidos.

Suteiktos Paskolos suma: 9 000.00 EUR*, pasirinktas terminas 84 mėn. *900.00 EUR - Sutarties sudarymo mokestis, pridedamas prie norimos gauti Paskolos sumos. Bendra vartojimo Paskolos gavėjo mokama suma: 14 735.64 EUR

3. Bendra vartojimo paskolos kaina:

 

Vartojimo paskolos palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo paskolos palūkanų normos

Paskolos metinė palūkanų norma: 13.20 %

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN)

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu. BVKKMN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

Bendra vartojimo Paskolos kainos metinė norma: 16.47 %

Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis, , įskaitant, bet neapsiribojant, darant prielaidas, kad vartojimo kredito sutartis galios iki vartojimo kredito sutarties termino pabaigos, iš vartojimo kredito sutarties kylančius įsipareigojimus šalys vykdys pagal vartojimo kredito sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, Paskolos davėjas bendrą Paskolos sumą išmokės vartojimo kredito sutarties pasirašymo dieną, palūkanų norma, Paskolos gavėjo mokėtinų mokesčių suma ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir vartojimo kredito sutarties sudarymo metu ir bus taikomos visą vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpį. 

Pavyzdys: skolinantis 6 000 EUR ir sutartį sudarant 36 mėnesiams už 12.60 % metinių palūkanų normą, taikant sutarties sudarymo mokestį - 600 EUR, kuris bus paskirstytas įmokose vienodomis dalimis, bendra sumokama suma būtų - 7 836.36 EUR, BVKKMN – 19.86 %, o mėnesinė įmoka būtų 217.68 EUR

Ar tam, kad būtų suteikta vartojimo paskola ar vartojimo paskolai būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:

 • apdrausti vartojimo paskolą ar
 • sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.

Jeigu vartojimo paskolos davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.

Paskolos apdrausti nebūtina.

Sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį nebūtina.

Su vartojimo paskolos sutartimi susijusios išlaidos

Už Paskolos administravimą ir / arba Sutarties pasirašymą yra mokamas Sutarties sudarymo mokestis, kurio mokėjimas išdėstomas visam Sutarties galiojimo laikotarpiui, mokant kas mėnesį. Šis mokestis yra ne didesnis negu 0,03% per dieną dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo bendros vartojimo paskolos sumos. 

 

Ar tam, kad būtų suteikta vartojimo paskola, būtina turėti banko sąskaitą?

Paskolos gavėjui būtina turėti vieną banko sąskaitą viename iš Lietuvoje registruotų komercinių bankų ar veikiančių kredito unijų tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos, jei jos išmokamos tiesiai Paskolos gavėjui, o ne transporto priemonės pardavėjui. Paskolos davėjas išmoka Paskolos lėšas j banko sąskaitą, kuri yra nurodyta Paskolos paraiškos formoje, išskyrus atvejus kai Paskolos lėšos išmokamos tiesiai transporto priemonės pardavėjui. 

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo paskolos gavimą. 

Paskolos gavėjui praleidus Paskolos, Sutarties sudarymo mokesčio ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, Paskolai taikomos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo pradelstos Paskolos dalies iki Paskolos dalies padengimo, bet ne ilgiau nei iki Sutarties pasibaigimo. Paskolos gavėjas taip pat privalo mokėti 0,05% įsipareigojimų nevykdymo palūkanas nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojamos ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už Paskolos sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą Paskolos gavėjui nėra taikomi

4. Kiti svarbūs aspektai:

 

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę per 2 kalendorines dienas atsisakyti vartojimo paskolos sutarties.

 

 

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo paskolos sutarties

Paskolos gavėjas turi teisę atsisakyti Paskolos sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda, atitinkamai nuo aplinkybių, Sutarties sudarymo arba lėšų pagal sudarytą Paskolos sutartį Paskolos gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po 2 (dviejų) kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, Paskolos gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo pranešti apie tai Paskolos davėjui ir grąžinti Paskolos davėjui visą jam išmokėtą Paskolos sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime paskolos gavėjas neprivalo nurodyti Sutarties atsisakymo priežasčių. 

Paskolos gavėjas turi teisę atsisakyti Paskolos sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda, atitinkamai nuo aplinkybių, Sutarties sudarymo arba lėšų pagal sudarytą Paskolos sutartį Paskolos gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po 2 (dviejų) kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, Paskolos gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo pranešti apie tai Paskolos davėjui ir grąžinti Paskolos davėjui visą jam išmokėtą Paskolos sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime paskolos gavėjas neprivalo nurodyti Sutarties atsisakymo priežasčių. 

Jeigu Sutartyje pateikta ne visa LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. privaloma pateikti informacija arba jeigu Sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos Paskolos gavėjo sprendimui sudaryti Paskolos sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, Paskolos gavėjas turi teisę atsisakyti Paskolos sutarties, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu patvarioje laikmenoje, Bendrųjų sąlygų 11.7 punkte nustatytais būdais, pateikdamas motyvuotą pranešimą Paskolos davėjui apie Sutarties atsisakymą. Šiuo atveju Paskolos gavėjas turi vartojimo paskolą grąžinti mokėdamas Paskolos sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti Paskolos sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

Išankstinis grąžinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo paskolą arba jos dalį.

Vartojimo Paskolos davėjas išankstinio vartojimo paskolos grąžinimo atveju turi teisę gauti kompensaciją.

Paskolos gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti visą jam suteiktą Paskolą ar jos dalį anksčiau nustatyto termino. Pasinaudojus šiame Paskolos sutarties punkte nurodyta teise grąžinti Paskolą ar jos dalį anksčiau nustatyto termino, atitinkama Paskolos gavėjo prievolė yra įvykdoma Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.6 punkte nustatyta tvarka, grąžinant gautą ir anksčiau laiko grąžinamą visą Paskolos sumą ar jos dalį, sumokant Sutarties sudarymo mokestį ir susikaupusias palūkanas. Paskolos gavėjas, ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki Paskolos ar jos dalies grąžinimo anksčiau laiko, Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.7 punkte nustatyta tvarka raštu informavęs Paskolos davėją apie ketinimą pasinaudoti šiame punkte nurodyta teise, turi teisę į bendros vartojimo paskolos kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Paskolos ar jos dalies grąžinimo dienos, palūkanos bei išlaidos, įskaitant Sutarties sudarymo mokestį tiek, kad visų kitų išlaidų suma, apskaičiuota vienai naudojimosi suteiktu finansavimu dienai, neviršytų 0,04 proc. Bendros Paskolos sumos.

Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.3 punkte numatyta Paskolos gavėjo teisė yra įgyvendinama Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 11.7 punkte nustatytais būdais pateikiant Paskolos davėjui pareiškimą, kuriame, be kita ko, privalo būti nurodytas Paskolos sutarties numeris, Specialiosiose sąlygose numatytos Paskolos grąžinimo data. Paskolos davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš Paskolos gavėjo nereikalaus, nebent grąžinama Paskola ar jos dalis viršija 2 320 EUR per bet kurį 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį. Jei anksčiau nustatyto termino grąžinama Paskola ar jo dalis viršija 2 320 EUR per bet kurį 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį, Paskolos davėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatytos kompensacijos. 

Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose

Vartojimo paskolos davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo duomenų bazėje rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo paskolą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

Gavęs paraišką Paskolai gauti, vadovaudamasis Paskolos davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, Paskolos davėjas įvertina Paskolos gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo paskolos sutarties sudarymo su Paskolos gavėju. Jei paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Paskolos davėjas apie tai informuoja Paskolos gavėją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas. Esant poreikiui, Paskolos davėjo prašymu Paskolos gavėjas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti Paskolos gavėjo kreditingumą ar patikrinti Paskolos gavėjo pateiktą informaciją.

Teisė gauti vartojimo paskolos sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo paskolos sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo paskolos davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo paskolos sutarties.

Pateikus prašymą, Paskolos sutarties projektas yra išsiunčiamas Paskolos gavėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu po sėkmingo paraiškos pateikimo. Paskolos sutarties Bendrosios sąlygos yra viešai prieinamos ir internetiniame tinklalapyje www.primero.lt

Laikotarpis, kuriuo vartojimo paskolos davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją

Ši informacija galioja nuo jos paskelbimo vartotojui iki einamojo mėnesio pabaigos.

Priežiūros institucija

Lietuvos bankas, Totorių g. 4, 01121 Vilnius, Lietuvos Respublika

Teisės atsisakyti vartojimo paskolos sutarties įgyvendinimas

Paskolos gavėjo pasirašytas pranešimas apie Paskolos sutarties atsisakymą gali būti perduotas į bet kurį UAB Primero Finance klientų aptarnavimo skyrių, el. paštu info@primero.lt arba siunčiamas registruotu laišku. Nepasinaudojus atsisakymo teise Paskolos sutartis turės būti vykdoma ir Paskola grąžinama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Nuostata dėl vartojimo paskolos sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) dėl kompetentingo teismo

Paskolos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose. 

Vartojama kalba

Informacija ir Sutarties sąlygos bus pateiktos lietuvių kalba. Paskolos sutarties galiojimo metu Paskolos gavėjo sutikimu ketinama bendrauti lietuvių kalba.

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

Šalys siekia kilusius ginčus išspręsti derybomis. Jeigu Šalys dėl ginčo nesusitaria, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Paskolos gavėjas, manantis, kad Paskolos davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš Sutarties ar su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į Paskolos davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas Sutartyje nurodytu Paskolos davėjo adresu arba el. paštu info@primero.lt. Paskolos davėjas šį kreipimąsi išnagrinėja neatlygintinai ir ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos Paskolos gavėjui pateikia motyvuotą atsakymą raštu. Išskirtiniais atvejais, kai dėl nuo Paskolos davėjo nekontroliuojamų priežasčių, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, Paskolos davėjas išsiunčia negalutinį atsakymą ir nurodo terminą, iki kurio Paskolos gavėjas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinis atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos. Jeigu Paskolos davėjo atsakymas į kreipimąsi Paskolos gavėjo netenkina arba jeigu į kreipimąsi nebuvo atsakyta, Paskolos gavėjas turi teisę, per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Paskolos davėją, kreiptis į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją — Lietuvos banką (adresas: Totorių g. 4, 01121 Vilnius, www.lb.lt). Paskolos gavėjo kreipimasis į Lietuvos banką neatima Paskolos gavėjo teisės kreiptis į teismą. Žala atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

sales